พายุใหญ่บนดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ ดวงที่ 8 ของระบบสุริยะในเขตกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกที่ประกอบด้วยก๊าซส่วนใหญ่ ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีสีน้ำเงินทั้งดวงเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4,536 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร ดาวเนปจูนมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินทั้งดวงที่เกิดจากบรรยากาศผิวนอกที่เป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีชื่อตั้งชื่อคำว่า เนปจูน ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันและกรีกโบราณ