ปีแสง คืออะไรในอวกาศ

บางครั้งการค้นพบดวงดาวในเขตห่างไกลหรือนอกระบบสุริยะนั้นมักมีระยะทางที่ไกลมากๆ ระยะทางดังกล่าวไกลมากบางครั้งไกลเป็ฯจำนวนกว่า ล้านล้านกิโลเมตร นั่นจึงทำให้ทางดาราศาสตร์มีการตั้งค่าหน่วยระยะทางขึ้นมา ปีแสง (light-year) เป็นชื่อเรียกของหน่วยดาราศาสตร์ ใช้แทนระยะทางระหว่างโลกและดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลมากๆเท่าที่โลกค้นพบ โดยระยะทาง 1 ปีแสงเท่ากับ 9,460 ล้านล้านกิโลเมตร โดยการคำนวณระยะทาง 1 ปีแสงนั้นจะเปรียบเป็น 1 ปีที่แสงเดินทางยังถึงโลก แสงเป็นสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดในหมู่การเดินทางโดยแสงเดินทางด้วยความเร็ว 299,792,458