ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 50 เท่า และมีมวลหนักกว่าโลกถึง 318 เท่านอกจากนี้ยังมีแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าโลกมากซึ่งดาวพฤหัสมีพลังมหาศาลจากแรงดึงดูดขนาดใหญ่ของดาว ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารมากถึง 63 ดวง แต่ละดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกด้วย โดยดวงใหญ่ที่สุดที่ค้นพบนั้นมีจำนวน 4 ดวง บางดวงมีขนาดกว่าดาวพุธด้วยซ้ำ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯที่สำคัญมีดังนี้ แกนีมิด เป็นดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสฯและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ แกนีมิด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2

ไอโอ ดวงจันทร์แห่งภูเขาไฟ

ในระบบสุริยะมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวเคราะห์นับร้อยดวง มีการค้นพบดวงจันทร์ใหม่ๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ดวงจันทร์บริเวณดาวเคราะห์ เช่น ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ จะมีดวงจันทร์จำนวนมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เนื่องจากแรงดึงดูดจากดาวดังกล่าวมีแรงโน้มถ่วงที่สูงมาก ดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารดวงหนึ่งที่มีการค้นพบและเป็นดวงจันทร์ที่ชื่อว่าภูมิประเทศแบบสุดขั้วคือ ไอโอ ไอโอ IO เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี เป็นดวงจันทร์กลุ่มแรกๆที่ถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ ถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่ 7 มกราคม ปี 1610 ไอโอเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ