ดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ เป็นวัตถุหนึ่งที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ของอวกาศเป็นก้อนพลาสม่าขนาดใหญ่และมีแสงสว่างมากรวมถึงประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงสูง ดาวฤกษ์เป็นวัตถุทรงกลมคล้ายกับดาวเคราะห์ แต่ดาวฤกษ์จะเป็นดาวที่ไม่มีหินแข็งและมีความร้อนสูงมากรวมถึงมีแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงมหาศาล ดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์กระจัดกระจายเป็นตามพื้นที่ของอวกาศกว้างใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากโลกด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนจะเป็นที่จุดดาวต่างๆบนท้องฟ้า ดาวฤกษ์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากซึ่งเรามองเห็นได้จากการเดินทางของแสงที่เรียกว่า ปีแสง ดาวฤกษ์บางดวงอาจจะหมดอายุไขและสลายเป็นนานหลายพันปีแล้ว ซึ่งเรายังคงมองเห็นเนื่องจากแสงเพิ่งเดินทางมาถึงโลกนั่นเอง ดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่น และการระเบิดครั้งใหญ่จนเกิดเป็นธาตุเคมีและการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์นั้นค่อนข้างมีขนาดใหญ่มากกว่าโลกถึง 10 เท่า และมีความร้อนสูงถึง 1,000 –