ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 50 เท่า และมีมวลหนักกว่าโลกถึง 318 เท่านอกจากนี้ยังมีแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าโลกมากซึ่งดาวพฤหัสมีพลังมหาศาลจากแรงดึงดูดขนาดใหญ่ของดาว ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารมากถึง 63 ดวง แต่ละดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกด้วย โดยดวงใหญ่ที่สุดที่ค้นพบนั้นมีจำนวน 4 ดวง บางดวงมีขนาดกว่าดาวพุธด้วยซ้ำ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯที่สำคัญมีดังนี้ แกนีมิด เป็นดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสฯและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ แกนีมิด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2

ดาวหาง มหัศจรรย์แห่งอวกาศ

ดาวหาง เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป้นวัตถุที่มีลักษณะพิเศษคือเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์จะมีก๊าซพุ่งออกจากผิวดาวเกิดเป็นแสงที่ทอดยาวและสวยงามมาก ดาวหางเป็นวัตถุที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเดียวกับการกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน ดาวหางมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนคล้ายกับ ดาวเคราะห์น้อย มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กีโลเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร ประกอบไปด้วย หิน, น้ำแข็ง และฝุ่นผง ดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นคาบการโคจรในลักษณะวงรีและมีคาบโคจรตั้งแต่ 20 – 1,000 ปีขึ้นไป ดาวหางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ดาวหางฮัลเลย์

ดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ เป็นวัตถุหนึ่งที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ของอวกาศเป็นก้อนพลาสม่าขนาดใหญ่และมีแสงสว่างมากรวมถึงประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงสูง ดาวฤกษ์เป็นวัตถุทรงกลมคล้ายกับดาวเคราะห์ แต่ดาวฤกษ์จะเป็นดาวที่ไม่มีหินแข็งและมีความร้อนสูงมากรวมถึงมีแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงมหาศาล ดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์กระจัดกระจายเป็นตามพื้นที่ของอวกาศกว้างใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากโลกด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนจะเป็นที่จุดดาวต่างๆบนท้องฟ้า ดาวฤกษ์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากซึ่งเรามองเห็นได้จากการเดินทางของแสงที่เรียกว่า ปีแสง ดาวฤกษ์บางดวงอาจจะหมดอายุไขและสลายเป็นนานหลายพันปีแล้ว ซึ่งเรายังคงมองเห็นเนื่องจากแสงเพิ่งเดินทางมาถึงโลกนั่นเอง ดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่น และการระเบิดครั้งใหญ่จนเกิดเป็นธาตุเคมีและการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์นั้นค่อนข้างมีขนาดใหญ่มากกว่าโลกถึง 10 เท่า และมีความร้อนสูงถึง 1,000 –

โลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวง ในอดีต

ดวงจันทร์ เป็นบริวารหนึ่งเดียวของโลกและเป็นดาวเพียงดวงเดียวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยระยะทางเพียง 348,000 กิโลเมตร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตรหรือพื้นที่ราวหนึ่งในสี่ของโลก ดวงจันทร์ถือว่าเป็นดาวบริวารที่มีความสำคัญของโลกอย่างมากเป็นดาวที่สร้างความสมดุลให้กับโลกและมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง บนโลก ดวงจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ ตามสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์ ดวงดาว และวัตถุอวกาศอื่นๆ ค.ศ. 1979 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากโลก เมื่อช่วงถือกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน หลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวไม่นานก็เกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งขนาดเท่าดาวอังคารชนโลก

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุด

เราคงคิดว่า ดาวพุธ ซึ่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดจะมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนสุด มันอาจจะร้อนมากเมื่อตอนกลางวันและหนาวเย็นในตอนกลางคืน แต่ใครจะรู้ว่าดาวพุธไม่ใช่ดาวที่ร้อนที่สุด มีดารค้นพบว่าดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะคือ ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับที่ 2 และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเล็กน้อยและอยู่ห่างจากโลกประมาณ 140 ล้านกิโลเมตร ทำไมดาวศุกร์ถึงร้อนมากกว่าดาวพุธนั่นเพราะว่า บรรยากาศของดาวศุกร์ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5%