ดาวหาง มหัศจรรย์แห่งอวกาศ

ดาวหาง เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป้นวัตถุที่มีลักษณะพิเศษคือเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์จะมีก๊าซพุ่งออกจากผิวดาวเกิดเป็นแสงที่ทอดยาวและสวยงามมาก ดาวหางเป็นวัตถุที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเดียวกับการกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน ดาวหางมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนคล้ายกับ ดาวเคราะห์น้อย มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กีโลเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร ประกอบไปด้วย หิน, น้ำแข็ง และฝุ่นผง ดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นคาบการโคจรในลักษณะวงรีและมีคาบโคจรตั้งแต่ 20 – 1,000 ปีขึ้นไป ดาวหางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ดาวหางฮัลเลย์