ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 50 เท่า และมีมวลหนักกว่าโลกถึง 318 เท่านอกจากนี้ยังมีแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าโลกมากซึ่งดาวพฤหัสมีพลังมหาศาลจากแรงดึงดูดขนาดใหญ่ของดาว ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารมากถึง 63 ดวง แต่ละดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกด้วย โดยดวงใหญ่ที่สุดที่ค้นพบนั้นมีจำนวน 4 ดวง บางดวงมีขนาดกว่าดาวพุธด้วยซ้ำ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯที่สำคัญมีดังนี้

แกนีมิด เป็นดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสฯและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ แกนีมิด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2 เท่าของดาวพุธ ดวงจันทร์แกนิมิดนั้นมีลักษณะทางธรณีสัณฐานที่ชัดเจนมากบนผิวดาวนั้นมีสนามแม่เหล็กที่สูงมาก พื้นผิวดาวค่อนข้างมีความซับซ้อนซึ่งผิวดาวถูกแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ พื้นที่เก่าแก่เป็นบริเวณมืดคล้ำเต็มไปด้วยหลุมอุกกาบาต ขรุขระ เป็นแอ่งลึก กับพื้นที่ใหม่เป็นบริเวณที่ราบเรียบ สว่างกว่า มีน้ำแข็งติดกับดินหิน, คัลลิสโต เป็นบริวารดวงที่ 8 ของดาวพฤหัสบดีและเป็นหนึ่งในสี่บริวารดวงใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสบดี คัลลิสโต ถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 99% ของดาวพุธ โครจรรอบดาวพฤหัสฯในระยะทางราว 1.88 ล้านกิโลเมตรเป็นดาวบริวารดวงนอกสุดของดาว คัลลิสโต ประกอบด้วยหินและน้ำแข็งมีความหนาแน่นสูง นักดาราศาสตร์เชื่อว่า คัลลิสโต อาจมีมหาสมุทรใต้ดินซึ่งมีของเหลวใต้พื้นผิวซึ่งมีความลึกราว 100 กิโลเมตร, ไอโอ เป็นดาวบริวารที่มีชื่อเสียงที่สุดของดาวพฤหัสและมีข้อมูลทางธรณีวิทยาที่แน่นมาก ไอโอ ถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ เมื่อวันที่ 7 มกราคม ปี 1610 มีเส้นผ่านศูนย์กลางราว 3,642 กิโลเมตร มีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลก 200 กิโลเมตร ไอโอ เป็นดวงจันทร์ดวงเดียวในระบบสุริยะที่ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ยังครุกครุนกว่า 400 ลูก ประกอบด้วย ซัลเฟอร์ และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งดวงจันทร์ไอโอนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งในการศึกษาข้อมูลด้านธรณีวิทยาได้มากที่สุดดวงหนึ่ง, ยูโรปา เป็นดวงจันทร์หนึ่งในสี่ดวงจันทร์ขนาดใหญ่ของดาวพฤหัสบดี โคจรอยู่ระหว่าง ดวงจันทร์ไอโอ และ ดวงจันทร์แกนิมิด โคจรห่างจากดาวพฤหัสราว 670,900 กิโลเมตร โคจรด้วยความเร็วประมาณ 13.7 กิโลเมตร/ชั่วโมง มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3,000 กิโลเมตร ดวงจันทร์ยูโรปานั้นมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งคือ เป็นดวงจันทร์ดวงเดียวที่มีชั้นบรรยากาศประกอบด้วยออกซิเจนที่เบาบาง มีพื้นผิวที่เป็นน้ำแข็ง และดิน มีรอยแตกของดินและหลุมอุกกาบาตบางส่วน มีการตรวจพบแร่ธาตุคล้ายดินโดยเฉพาะฟิลโลซิลิเกต ในปี 2013