พายุใหญ่บนดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ ดวงที่ 8 ของระบบสุริยะในเขตกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกที่ประกอบด้วยก๊าซส่วนใหญ่ ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีสีน้ำเงินทั้งดวงเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4,536 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร ดาวเนปจูนมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินทั้งดวงที่เกิดจากบรรยากาศผิวนอกที่เป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีชื่อตั้งชื่อคำว่า เนปจูน ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันและกรีกโบราณ ดาวเนปจูนนั้นถูกถ่ายภาพที่มีความชัดเจนได้จากยานวอยเอเจอร์ 2 ซึ่งเดินทางถึงดาวเนปจูนในวันที่ 25 สิงหาคม ปี 1989 โดยเก็บภาพดาวเนปจูนได้ครั้งแรกและเป็นยานลำเดียวที่เดินทางถึงดาวเนปจูนและเดินทางออกสู่อวกาศภายนอกต่อไป จากภาพถ่ายที่ยาววอยเอเจอร์ถ่ายกลับมาได้คือดาวมีบรรยากาศที่ค่อนข้างรุนแรง รวมถึงมีจุดดำภายในดาวต่อมาได้พบว่าจุดดำขนาดใหญ่ที่ว่านั้นคือ พายุหมุนขนาดใหญ่บนดาวที่มีขนาดใหญ่กว่า พายุหมุนเขตร้อนบนโลกถึง 3 เท่า และมีความเร็วลมสูงถึง 2,500 กิโลเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นกระแสลมที่รุนแรงมากจึงถูกบันทึกว่าเป็นพายุหมุนที่มีความเร็วลมสูงที่สูงในระบบสุริยะ สันนิฐานพายุดังกล่าวเกิดขึ้นมานานกว่าหมื่นปีแล้วและมันยังพัดต่อไปอีกนาน นอกจากนี้แล้วดาวเนปจูนยังมีวงแหวนอยู่โดยรอบซึ่งเป็นวงแหวนที่ไม่สามารถมองเห็นได้ในระยะไกล ต้องเดินทางในระยะใกล้เท่านั้นจึงจะมองเห็นได้