ดาวหาง มหัศจรรย์แห่งอวกาศ

ดาวหาง เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป้นวัตถุที่มีลักษณะพิเศษคือเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์จะมีก๊าซพุ่งออกจากผิวดาวเกิดเป็นแสงที่ทอดยาวและสวยงามมาก ดาวหางเป็นวัตถุที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเดียวกับการกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน ดาวหางมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนคล้ายกับ ดาวเคราะห์น้อย มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กีโลเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร ประกอบไปด้วย หิน, น้ำแข็ง และฝุ่นผง ดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นคาบการโคจรในลักษณะวงรีและมีคาบโคจรตั้งแต่ 20 – 1,000 ปีขึ้นไป ดาวหางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ดาวหางฮัลเลย์ มีคาบการโคจรที่ 75 – 76 ปี ดาวหางบางดวงที่โคจรใกล้ดวงอาทิตย์จะเกิดก๊าซระเหยออกจากผิวดาว บางดวงเล็กมากเมื่อเข้าใกล้ดวงอาทิตย์จะเหยหายไปทั้งดวง ดาวหางเป็นดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง ซึ่งสามารถมองเห็นได้เมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหางมาจากแถบที่เรียกว่า แถบไคเปอร์ ที่ประกอบด้วยก้อนหินขนาดใหญ่จำนวนหลายล้านชิ้น หางของดาวหางนั้นมีความยาวหลายล้านกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยฝุ่นผงที่ระเหยออกมาจากดาว ซึ่งฝุ่นผงจะกลายเป็นฝนดาวตกหากตกมายังโลก ในสมัยอดีตมักความเชื่อในเรื่องของดาวหางว่าจะนำพาความโชคร้ายและความหายนะมายังพื้นที่ที่พบเห็น แต่ทว่าในปัจจุบันความเชื่อเหล่านั้นถูกลบเลือนหายไปพร้อมกับหลักฐานทางวิทยาศาตร์ ว่าดาวหางยังคงเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่หาดูยากเนื่องจากนานๆครั้งดาวหางสักดวงจะโคจรมาให้โลกเห็นอีกครั้ง