ปีแสง คืออะไรในอวกาศ

บางครั้งการค้นพบดวงดาวในเขตห่างไกลหรือนอกระบบสุริยะนั้นมักมีระยะทางที่ไกลมากๆ ระยะทางดังกล่าวไกลมากบางครั้งไกลเป็ฯจำนวนกว่า ล้านล้านกิโลเมตร นั่นจึงทำให้ทางดาราศาสตร์มีการตั้งค่าหน่วยระยะทางขึ้นมา ปีแสง (light-year) เป็นชื่อเรียกของหน่วยดาราศาสตร์ ใช้แทนระยะทางระหว่างโลกและดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลมากๆเท่าที่โลกค้นพบ โดยระยะทาง 1 ปีแสงเท่ากับ 9,460 ล้านล้านกิโลเมตร โดยการคำนวณระยะทาง 1 ปีแสงนั้นจะเปรียบเป็น 1 ปีที่แสงเดินทางยังถึงโลก แสงเป็นสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดในหมู่การเดินทางโดยแสงเดินทางด้วยความเร็ว 299,792,458 เมตร/วินาที โดยคำนวณเท่ากับ 9.4607×1012 กิโลเมตร = 63,241.077 หน่วยดาราศาสตร์ = 0.30660 พาร์เซก ซึ่งเป็นระยะทางของแสงที่เดินทางมาถึงโลก เนื่องจากเอกภพกว้างใหญ่มากและการค้นพบดวงดาวนั้นอยู่ห่างไกล การคำนวณด้วยตัวเลขระยะทางนั้นคงเป็นตัวเลขที่ยาวมากๆ ดังนั้นการวัดระยะทางด้วยความเร็วแสงคือวิธีที่ง่ายที่สุด แสงจากวัตถุท้องฟ้าที่อยู่ไกลมากใช้เวลานานหลายปีกว่าจะเดินทางมาถึงโลก บางครั้งดาวบางดวงอาจหมดอายุขัยและดับไปนานแล้ว ซึ่งนั่นหมายความว่าเราเห็นอดีตของวัตถุนั้นตลอดเวลา

ในปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีไหนที่สามารถสร้างยานพาหนะที่มีความเร็วแสงใช้เดินทางไปยังดาวเคราะห์ดวงนั้นๆ แม้แต่ระยะทางเพียง 1 ปีแสง ซึ่งการเดินทางด้วยกระสวยอวกาศที่ความเร็ว 25,000 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต้องใช้เวลานานถึง 50 ปีในการเดินทางไปถึงดาวดวงนั้นๆ หรือระยะทาง 34 ปีแสง หากเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ทความเร็ว 950 กิโลเมตร/ชั่วโมง ต้องใช้เวลาถึง 44 ล้านปีจึงจะถึงดาวดวงนั้น ซึ่งบางครั้งดาวดวงนั้นอาจไม่อยู่แล้วก็ได้