โลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวง ในอดีต

ดวงจันทร์ เป็นบริวารหนึ่งเดียวของโลกและเป็นดาวเพียงดวงเดียวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยระยะทางเพียง 348,000 กิโลเมตร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตรหรือพื้นที่ราวหนึ่งในสี่ของโลก ดวงจันทร์ถือว่าเป็นดาวบริวารที่มีความสำคัญของโลกอย่างมากเป็นดาวที่สร้างความสมดุลให้กับโลกและมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง บนโลก ดวงจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ ตามสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์ ดวงดาว และวัตถุอวกาศอื่นๆ ค.ศ. 1979 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากโลก เมื่อช่วงถือกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน หลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวไม่นานก็เกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งขนาดเท่าดาวอังคารชนโลก ทำให้เกิดหลุมมหึมาและเกิดการเหวี่ยงของโลกซึ่งการเหวี่ยงนี้เกิดชิ้นส่วนและเศษหินจำนวนมากกระจายรอบโลก ต่อมาเศษหินเหล่านี้รวมตัวกันกลายเป็นดวงจันทร์ในที่สุด ต้องบอกว่าดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าดาวพูลโตเสียอีก

นอกจากนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าในอดีตโลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวงเช่นเดียวกับดาวอังคาร โดยเชื่อว่าดวงจันทร์ดวงที่ 2 นั้นอยู่ห่างจากดวงแรกไม่มากและมีขนาดเล็กกว่าไม่กี่พันกิโลเมตรเท่านั้น ทฤษฎีนี้มาจากทีมนักวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียร์ ระบุว่าเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนโลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวงโคจรรอบๆโลก ต่อมาดวงจันทร์ดวงเล็กค่อยๆถูกดูดเข้าไปอีกดวงหนึ่งจนเกิดการชนในที่สุด การชนก่อให้เกิดเศษซากหินต่างๆ กระจายรอบๆ จนกระทั่งหินต่างๆได้รวมตัวกันเกิดเป็นดวงจันทร์ในปัจจุบันอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้