หลุมดำภัยร้ายในอวกาศ

หลุมดำ (Black Hole) คือเทหวัตถุในอวกาศมีลักษณะเป็นมวลสารที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไม่มีอะไรหลุดพ้นจากหลุมดำได้ เมื่อแต่แสง เราไม่รู้ว่าหลุมดำมีลักษณะแบบใดแต่ตามจินตนาการแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับพายุมีใจกลางเป็นจุดสีดำ ไม่มีใครรู้ว่าใจกลางหลุมดำมีลักษณะแบบใด ด้วยความที่หลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลและไม่อาจทำให้วัตถุใดหรืออะไรหลุดออกมาได้เลยแม้กระทั้งแสงที่เดินทางเร็วที่สุดก็ตาม เป็นไปได้ว่าวัตถุหรืออะไรก็ตามที่หลุดเข้าไปในหลุมดำจะสลายหายไป

มีความเชื่อว่าหลุมดำเกิดจากดาวฤกษ์ที่หมดอายุขัยแล้วโดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าเมื่อดาวฤกษ์บางดวงที่หมดอายุขัยจะทำให้การยุบตัวของดาวทำให้ดาวค่อยยุบตัวลงและสลายหายไป มีการระบุถึงทฤษฎีการเกิดหลุมดำมากมายอย่างเช่น ทฤษฎีของโนแอร์ ระบุว่าหลุมดำต้องอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการคืแ มวล, ประจุไฟฟ้า, โมเมนตัม เมื่อเกิดค่าคุณสมบัติดังกล่าวขึ้นจะทำให้เกิดการยุบตัวซึ่งคุณสมบัตินั้น นักดาราศาสตร์เชื่อว่าการยุบตัวของดาวฤกษ์จนกลายไปเป็นหลุมดำนั้นมีข้อมูลของคุณสมบัติที่สูญหายไปเป็นจำนวนมหาศาล

หลุมดำนั้นมีมวลมหาศาลมากคาดว่ามันมีมวลมากกว่ามวลของดวงอาทิตย์ล้านเท่า มีความเชื่อว่าหลุมดำนั้นมีอยู่จริงซึ่งเป็นส่วนใจกลางของกาแล็กซี่ หรือ ดารจักรต่างๆ หลุมดำที่ถูกค้นพบและใหญ่ที่สุดอยู่บริเวณ OJ 287 มีน้ำหนักประมาณ 18,000 ล้านเท่าของมวลดวงอาทิตย์