ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

อวกาศ เป็นพรหมแดนที่กว้างใหญ่มาก มันกว้างใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้เรามักจะเห็นเรื่องราวของดวงดาวและอวกาศกว้างใหญ่จากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลายๆเรื่อง ปัจจุบันมีการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมากมาย ซึ่งมีการค้นพบแล้วกว่า 3,000 ดวงในปี 2016 โดยการค้นพบนี้ค้นพบทั้งดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่เหมือนดวงอาทิตย์ รวมถึงการค้นพบระบบสุริยะที่คล้ายกันด้วย ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระบบสุริยะที่คล้ายกับระบบสุริยะในบ้านเรานั้น อาจเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับโลก นอกจากนี้ยังมีการค้นพบดาวเคราะห์แก๊สคล้ายกับดาวพฤหัสบดีด้วย

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะถูกค้นพบครั้งแรกประมาณปี 1995 ด้วยวิธีการตรวจจับด้วยความเร็วแนวเล็ง ซึ่งมีการค้นพบดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ซึ่งโครจรรอบดาวฤกษ์ชื่อว่า 51 เพกาซี และต่อมาราวปี 2000 เริ่มมีการค้นพบดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่ห่างไกล ส่วนใหญ่จะอยู่ราว 10 ปีแสง มีการค้นพบดาวฤกษ์ดวงใหม่กว่า 15 ดวงในแต่ละปี

Gliese 581 d เป็นอีกหนึ่งดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ถูกค้นพบมันอยู่ห่างจากโลกประมาณ 20 ปีแสง และมีมวลขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 8 เท่า ดาวเคราะห์ดวงนี้ถูกพบว่ามันอยู่ในเขตที่อาศัยได้และมีน้ำเป็นของเหลว นักวิทยาศาสตร์จึงคาดว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตบนดาวนั้น หลังจากนั้นเริ่มมีการค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกมากมายนับ 100 ดวง แต่มีจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าดาวเคราะห์ดังกล่าวนั้นมีลักษณะแบบใดและเป็นไปได้หรือไม่เรื่องการสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้หรือไม่ นับว่าเป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์และนักดาราศาสตร์กำลังค้นหาคำตอบ