ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุด

เราคงคิดว่า ดาวพุธ ซึ่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดจะมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนสุด มันอาจจะร้อนมากเมื่อตอนกลางวันและหนาวเย็นในตอนกลางคืน แต่ใครจะรู้ว่าดาวพุธไม่ใช่ดาวที่ร้อนที่สุด มีดารค้นพบว่าดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะคือ ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับที่ 2 และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเล็กน้อยและอยู่ห่างจากโลกประมาณ 140 ล้านกิโลเมตร ทำไมดาวศุกร์ถึงร้อนมากกว่าดาวพุธนั่นเพราะว่า บรรยากาศของดาวศุกร์ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5% ซัลเฟอร์ไดออกไซด์และ อาร์กอน 0.5% มีชั้นเมฆคาร์บอนไดออกไซด์ที่หนาทึบมาก ชั้นบรรยากาศดังกล่าวนั้นเป็นส่วนที่ปกคลุมและดูดซับแสงจากดวงอาทิตย์ได้อย่างดีซึ่งแสงอาทิตย์ที่ถูกดูดซับนั้นไม่สามารถระเหยออกจากดาวได้ ทำให้พื้นผิวดาวได้รับความร้อนอย่างมากซึ่งพื้นผิวมีอุณหภูมิสูงถึง 500-600 องศาเซลเซียส แม้ว่าในช่วงเวลากลางคืนก็ตาม ทำให้ดาวศุกร์นั้นเป็นดาวที่สุกสว่างมากซึ่งยานที่ไปสำรวจดาวศุกร์นั้นมีการถ่ายภาพพื้นผิวด้วยการอาศัยคลื่นเรดาห์ทะลุผ่านชั้นเมฆของดาวศุกร์ส่งมาวิเคราะห์ยังโลก พบว่าพื้นผิวดาวมีลักษณะเป็นสีส้มแดงซึ่งเป็นหินละลายส่วนใหญ่

นอกจากนี้ดาวศุกร์มีลักษณะที่แปลกจากดาวดวงอื่นๆ คือ การหมุนรอบตัวเองซึ่งมีลักษณะเป็นหมุนทวนเข็มนาฬิกาและการหมุนรอบตัวเอง 1 รอบใช้เวลานานกว่าการหมุนรอบดวงอาทิตย์เสียอีก โดยการหมุนรอบตัวเอง 1 วันของดาวศุกร์เท่ากับ 117 วันบนโลก ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่สามารถมองเห็นบนโลกด้วยตาเปล่าอย่างชัดเจน ซึ่งหากปรากฏเวลาหัวค่ำทางทิศตะวันตก เรียกว่า “ดาวประจำเมือง” และเมื่อปรากฏเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ดาวประกายพรึก” หรือ “ดาวรุ่ง” ซึ่งจะเห็นเป็นลักษณะจุดเล็กสีส้มอ่อนๆ