จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสฯ

เป็นเวลานานกว่าพันๆปีแล้วที่มีการค้นพบจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี ดาวเคราะห์ดวงที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ดาวพฤหัสนั้นถือว่าเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกซึ่งประกอบด้วยกลุ่มก๊าซ ไม่มีการยืนยันได้แน่ชัดว่าดาวเคราะห์เหล่านี้มีพื้นผิวลักษณะใด ดาวพฤหัสบดีมีมวลสูงกว่ามวลของดาวเคราะห์อื่นรวมกันราว 2.5 เท่า และมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 20 เท่าของโลกรวมถึงเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองเร็วที่สุดในระบบสุริยะด้วย

จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสนั้นมีลักษณะที่เด่นมากสำหรับดาว มันคือพายุหมุนขนาดยักษ์ที่พัดวนอยู่รอบๆดาว จุดแดงดังกล่าวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 3 เท่ามีลักษณะคล้ายกับพายุหมุนเขตร้อนบนโลก ทั้งนี้นักดาราศาสตร์ไม่รู้ว่าพายุดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาในช่วงไหน และมาพัดอยู่แบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว โดยนักดาราศาสตร์นั้นมีการสังเกตุการณ์จุดแดงใหญ่นี้มานานกว่า 300 ปีแล้ว พายุนี้พัดหมุนวนในลักษณะทวนเข็มนาฬิกา คาดว่าขนาดของพายุนี้มีขนาดวัดจากตะวันตก-ตะวันออก 40,000 กิโลเมตร และวัดจากใต้-เหนือ 14,000 กิโลเมตร และมีความเร็วลมที่นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าอาจพัดด้วยความเร็วประมาณ 500-800 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือมีความเร็วลมใกล้เคียงกับพายุบนโลก

นอกจากจุดแดงใหญ่ซึ่งเป็นพายุขนาดใหญ่แล้ว บนดาวยังมีลักษณะจุดคล้ายพายุอีกมากมายที่เห็นจากยานวอยเอเจอร์ 1 ซึ่งถ่ายภาพจุดแดงดังกล่าวมายังโลก นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจุดแดงใหญ่จะหยุดเมื่อใด แต่มีการคาดว่าจุดแดงใหญ่บนดาวดวงนี้จะพัดต่อไปเรื่อยๆ หรืออาจจะตลอดไป