แถบไคเปอร์มีอะไร

ระบบสุริยะนั้นเมื่อพ้นเขตดาวพลูโตออกไป จะเป็นแถบไคเปอร์ประกอบด้วยวัตถุขนาดใหญ่ แถบไคเปอร์คือบริเวณที่มีการสำรวจไกลที่สุดเท่าที่มนุษย์ค้นพบเป็นบริเวณนอกระบบสุริยะที่มีวัตถุจำนวนมากและกว้างกว่า 3,500 ล้านกิโลเมตร ประกอบด้วยก้อนน้ำแข็งขนาดน้อย ใหญ่จำนวนมหาศาล เชื่อว่าดาวหางนั้นมาจากวัตถุในแถบไคเปอร์นั้นเอง วัตถุต่างๆในแถบไคเปอร์นั้นมีจำนวนมหาศาลจนไม่สามารถระบุได้ชัดเจนมันกว้างกว่า แถบดาวเคราะห์น้อยหลายเท่า วัตถุส่วนใหญ่เป็นก้อนน้ำแข็งสกปรก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดาวหาง ผู้ค้นพบนี้คนแรกคือ เจอราร์ด ไคเปอร์

เจอราร์ด ปีเตอร์ ไคเปอร์ นักดาราศาสตร์ชาวดัตช์สัญชาติอเมริกัน ประสบความสำเร็จจากการค้นพบแถบวัตถุจากนอกระบบสุริยะเป็นคนแรก เขาค้นพบแถบไคเปอร์ ซึ่งเชื่อว่าเป็นแหล่งที่มาของดาวหางในแถบนั้น นอกจากนี้เขายังค้นพบดวงจันทร์ต่างๆ เช่น มิแรนด้า ดวงจันทร์ของดาวยูเรนัส และดวงจันทร์นีรีด ของดาวเนปจูน ในปี 1944 เขาได้ค้นพบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์บนดาวอังคาร รวมถึงค้นพบว่ามีก๊าซมีเทนเหนือชันบรรยากาศของดวงจันทร์ไททัน รวมถึง เขาได้พบดาวเคราะห์น้อยดวงใหม่ชื่อว่า 1776 ไคเปอร์ อีกทั้งเขายังเป็นคนแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการใช้อินฟราเรดในการสังเกตการณ์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจดาวด้วยอินฟราเรดเพื่อให้มีความละเอียดมากขึ้น

วัตถุในแถบไคเปอร์ส่วนใหญ่นั้นเป็นแสงริบหรี่และมองเห็นยาก วัตถุที่ใหญ่ที่สุดคือ เอริส ซึ่งใหญ่กว่าดาวพลูโตเล็กน้อย โดยดาวพลูโตนั้นถูกใกล้ที่สุดและมีการถกเถียงว่าเป็นส่วนหนึ่งของแถบไคเปอร์หรือไม่ โดยยานนิวฮอไรซันส์ ของนาซ่า ได้เดินทางสำรวจถึงแถบไคเปอร์ในปี 2015 ที่ผ่านมาเพื่อสำรวจดวงดาวและเดินทางผ่านแถบไคเปอร์ต่อไปจนกว่าจะหมดพลังงาน