ไอโอ ดวงจันทร์แห่งภูเขาไฟ

ในระบบสุริยะมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นบริวารของดาวเคราะห์นับร้อยดวง มีการค้นพบดวงจันทร์ใหม่ๆมากมายซึ่งส่วนใหญ่ดวงจันทร์บริเวณดาวเคราะห์ เช่น ดาวพฤหัส ดาวเสาร์ จะมีดวงจันทร์จำนวนมากกว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ เนื่องจากแรงดึงดูดจากดาวดังกล่าวมีแรงโน้มถ่วงที่สูงมาก ดวงจันทร์ที่เป็นดาวบริวารดวงหนึ่งที่มีการค้นพบและเป็นดวงจันทร์ที่ชื่อว่าภูมิประเทศแบบสุดขั้วคือ ไอโอ

ไอโอ IO เป็นดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี เป็นดวงจันทร์กลุ่มแรกๆที่ถูกค้นพบโดย กาลิเลโอ ถูกค้นพบครั้งแรกในวันที่ 7 มกราคม ปี 1610 ไอโอเป็นดวงจันทร์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของระบบสุริยะซึ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกไม่มากนักและอยู่ห่างจากดาวพฤหัสประมาณ 421,600 กิโลเมตร สิ่งหนึ่งที่ทำให้ไอโอมีความน่าสนใจและศึกษาคือ ลักษณะและภูมิประเทศบนดวงจันทร์ ซึ่งประกอบด้วยกำมะถัน และ หินซิลิเกต ที่หลอมละลาย ซึ่งเกิดจากภูเขาไฟจำนวนมากที่ปะทุบนดวงจันทร์ ไอโอนั้นถือว่าเป็นดวงจันทร์ที่มีบรรยากาศอย่างสุดขั้วเนื่องจากมีภูเขาไฟจำนวนมากกว่า 400 ลูก และยังเป็นภูเขาไฟที่ยังมีพลังอยู่มาก เกิดจากแรงโน้มถ่วงอันมหาศาลของดาวพฤหัสบดีและดวงจันทร์กาลิเลียนดวงอื่นๆ ทำให้เกิดความร้อนสะสมมหาศาลในพื้นผิวไอโอ ความร้อนนี้ถูกระบายออกในรูปแบบการปะทุของภูเขาไฟ นอกจากนี้ดวงจันทร์ไอโอถือว่ามีภูเขาไฟที่ปะทุรุนแรงที่สุดในระบบสุริยะ โดยการพ่นลาวาและเถ้าถ่านนั้นสูงถึง 240 กิโลเมตร และกินวงกว้างกว่า 2,000 กิโลเมตร