ดาวอังคาร ดาวเคราะห์ที่น่าค้นหา

ดาวอังคาร Mars เป็นดาวเคราะห์แดงที่มีการสำรวจมากที่สุดดวงหนึ่ง โดยมียานอวกาศมีการเก็บรูปภาพต่างๆบนดาวส่งกลับมายังโลกเพื่อศึกษา ในอดีตราวสีพันล้านปีก่อนมีความเชื่อว่าดาวอังคารมีน้ำและชั้นบรรยากาศคล้ายกับโลก ซึ่งความเชื่อนี้ทำให้มีการสำรวจว่าดาวอังคารมีน้ำจริงหรือไม่ แล้วอะไรที่ทำให้น้ำหายไปเหลือแต่พื้นผิวดาวสีแดงที่ประกอบด้วยหินที่แห้งแล้ง

ดาวอังคารมีความเชื่อว่าคล้ายคลึงกับโลกมากจนเปรียบได้ว่าเป็นดาวที่เป็นฝาแฝดกับโลกแม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าโลกประมาณครึ่งหนึ่งก็ตาม ซึ่งการโคจร การหมุนรอบตัวเอง รวมถึงภูมิประเทศที่มีทั้ง ทะเลทราย ภูเขา ภูเขาไฟ น้ำแข็ง รวมถึงความเอียงของดาวซึ่งคล้ายกับลักษณะของโลกอย่างมาก สำหรับบริวารของดาวอังคารมีชื่อว่า โฟบอส และ ไดมอส โคจรรอบดาวอังคาร นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าทั้งสองดวงนั้นเคยเป็นดาวเคราะห์น้อยมาก่อน จนดาวอังคารดึงเข้ามาเป็นดวงจันทร์บริวาร

ดาวอังคารถูกค้นพบครั้งแรกในปี 1965 โดยยานมาริเนอร์ 4 และได้นำภาพของดาวอังคารส่งมาที่โลก ซึ่งภาพที่ได้คือ ภาพบริเวณที่ราบและน้ำแข็งขั้วโลกบนดาว แม้ว่าจะมีภาพถ่ายบนผิวดาว แต่ก็ยังไม่มีมนุษย์ลงไปสำรวจดาวอังคารเลย ภาพที่ได้นั้นมาจากหุ่นยนต์สำรวจดาวอังคารเท่านั้น ในปี 2013 ยานคิวริออซิตี ของนาซาค้นพบว่าดินของดาวอังคารมีน้ำเป็นองค์ประกอบระหว่างร้อยละ 1.5 ถึง 3 ดาวอังคารมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง มีเหวลึก ภูเขาไฟขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ชื่อว่า โอลิมปัสมอส