พื้นผิวและภูมิศาสตร์ดวงจันทร์

ดวงจันทร์นั้นมีชื่อมาจากภาษาสันสกฤต ซึ่งอ่านว่า จัน-ดระ หรือคนไทยเราเรียกว่า จัน-ทระ หรือบ้างก็มีคนเรียกว่า จัน-ทรา ซึ่งมีความหมายว่า พระจันทร์ สำหรับภาษาไทยเดิมมักเรียกว่า เดือน หรือ ดวงเดือน และภาษาอังกฤษใช้คำว่า Moon โดยดวงจันทร์เองยังเป็นตัวแทนของการนับวันของสัปดาห์ ซึ่งรำลึกถึงความสำคัญของมัน คือ วันจันทร์ การเรียกดวงจันทร์มีมาจนถึงปี ค.ศ. 1665  ดวงจันทร์โคจรรอบโลกในเวลาประมาณ 27.3 วัน

ดวงจันทร์มีภูมิศาสตร์และหลากหลาย มีพื้นผิวที่เป็นเม็ดทรายสีเทา รวมถึงพื้นที่ราบที่กว้างและส่วนที่เป็นแอ่งกว้างเรียกว่าทะเล พื้นผิวของดวงจันทร์ส่วนใหญ่จะเป็นหลุมบ่อที่เกิดจากการชนของอุกกาบาต โดยหลุมดังกล่าวจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพมากนักเนื่องจากดวงจันทร์ไม่มีลมที่สามารถพัดเอาฝุ่นกลบหลุมได้ จึงทำให้พื้นผิวของดวงจันทร์คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ดวงจันทร์มีพื้นที่ที่เรียกว่า ด้านใกล้ และ ด้านไกล โดยบนโลกนั้นมองเห็นได้แต่ด้านใกล้ของดวงจันทร์เท่านั้น สำหรับส่วนของด้านไกลซึ่งเป็นด้านของไม่ถูกแสงเนื่องจากการหมุนรอบตัวเองของดวงจันทร์ ด้านไกลของดวงจันทร์มีหลุมอุกกาบาตจำนวนมากกว่า ด้านใกล้ ด้านไกลของดวงจันทร์ถูกค้นพบขึ้นในปี 1959 ถูกถ่ายโดยยานลูน่า 3 ของโซเวียต

พื้นผิวของดวงจันทร์เมื่อมองจากบนโลกจะเป็นสีคล้ำ ซึ่งเป็นที่ราบบนดวงจันทร์ เรียกว่า ทะเล ซึ่งมาจากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าพื้นผิวดังกล่าวนั้นเป็นพื้นน้ำ แต่ปัจจุบันมีความเชื่อว่าแอ่งที่ราบกว้างใหญ่เกิดจากลาวาในยุคโบราณ โดยเกิดจากการพุ่งชนของอุกกาบาตและดาวหาง