ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์ดวงใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะเป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 50 เท่า และมีมวลหนักกว่าโลกถึง 318 เท่านอกจากนี้ยังมีแรงโน้มถ่วงที่สูงกว่าโลกมากซึ่งดาวพฤหัสมีพลังมหาศาลจากแรงดึงดูดขนาดใหญ่ของดาว ดาวพฤหัสบดีมีดวงจันทร์ซึ่งเป็นดาวบริวารมากถึง 63 ดวง แต่ละดวงมีขนาดใหญ่กว่าดวงจันทร์ของโลกด้วย โดยดวงใหญ่ที่สุดที่ค้นพบนั้นมีจำนวน 4 ดวง บางดวงมีขนาดกว่าดาวพุธด้วยซ้ำ ดวงจันทร์ของดาวพฤหัสฯที่สำคัญมีดังนี้ แกนีมิด เป็นดาวบริวารดวงที่ใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสฯและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ แกนีมิด มีเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น 2

พายุใหญ่บนดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน เป็นดาวเคราะห์ ดวงที่ 8 ของระบบสุริยะในเขตกาแล็กซี่ทางช้างเผือกเป็นดาวเคราะห์ชั้นนอกที่ประกอบด้วยก๊าซส่วนใหญ่ ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีสีน้ำเงินทั้งดวงเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในระบบสุริยะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ 4,536 ล้านกิโลเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 49,528 กิโลเมตร ดาวเนปจูนมีลักษณะเป็นดาวเคราะห์สีน้ำเงินทั้งดวงที่เกิดจากบรรยากาศผิวนอกที่เป็น ไฮโดรเจน ฮีเลียม และมีเทน ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีชื่อตั้งชื่อคำว่า เนปจูน ตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันและกรีกโบราณ

ดาวหาง มหัศจรรย์แห่งอวกาศ

ดาวหาง เป็นวัตถุชนิดหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของระบบสุริยะเป้นวัตถุที่มีลักษณะพิเศษคือเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์จะมีก๊าซพุ่งออกจากผิวดาวเกิดเป็นแสงที่ทอดยาวและสวยงามมาก ดาวหางเป็นวัตถุที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงเดียวกับการกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน ดาวหางมีรูปทรงที่ไม่แน่นอนคล้ายกับ ดาวเคราะห์น้อย มีขนาดตั้งแต่ไม่กี่กีโลเมตรจนถึงหลายร้อยกิโลเมตร ประกอบไปด้วย หิน, น้ำแข็ง และฝุ่นผง ดาวหางมีคาบการโคจรที่แตกต่างจากดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ เป็นคาบการโคจรในลักษณะวงรีและมีคาบโคจรตั้งแต่ 20 – 1,000 ปีขึ้นไป ดาวหางที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ ดาวหางฮัลเลย์

ดาวหาง ดาวเคราะห์น้อย วัตถุที่ต้องเฝ้าสังเกตหากมีแนวโน้มชนโลก

ดาวหางและดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุที่มีลักษณะคล้ายกันคือมีลักษณะและรูปทรงที่ไม่แน่นอนแต่มีความแตกต่างคือ ดาวหางจะมีก๊าซและฝุ่นเมื่อโคจรใกล้ดวงอาทิตย์ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดาวหาง และ ดาวเคราะห์เคยชนโลกมาตั้งแต่สมัยยุคกำเนิดโลก ซึ่งโลกถูกชนด้วยวัตถุจากอวกาศมานับไม่ถ้วน รวมถึงมีหลักฐานแน่นอนว่าในอดีตโลกเคยถูกชนมาก่อนตั้งแต่ในสมัยยุคดึกดำบรรพ์ ซึ่งการชนโลกของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยนั้นยังคงเป็นทฤษฎีสำคัญในสาเหตุการสุญพันธุ์ของไดโนเสาร์เมื่อ 65 ล้านปีก่อน จากการถูกวัตถุขนาด 9 กิโลเมตรพุ่งชนบริเวณแหลมยูคาทัน เม็กซิโกในปัจจุบัน ซึ่งการค้นพบหลุมอุกกาบาตบริเวณนั้นและมีอายุเท่ากัน ซึ่งล่าสุดวัตถุขนาด 15 – 20

ดาวฤกษ์

ดาวฤกษ์ เป็นวัตถุหนึ่งที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ของอวกาศเป็นก้อนพลาสม่าขนาดใหญ่และมีแสงสว่างมากรวมถึงประกอบด้วยแรงโน้มถ่วงสูง ดาวฤกษ์เป็นวัตถุทรงกลมคล้ายกับดาวเคราะห์ แต่ดาวฤกษ์จะเป็นดาวที่ไม่มีหินแข็งและมีความร้อนสูงมากรวมถึงมีแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงมหาศาล ดาวฤกษ์ที่ใกล้โลกมากที่สุดคือดวงอาทิตย์ ดาวฤกษ์กระจัดกระจายเป็นตามพื้นที่ของอวกาศกว้างใหญ่ สามารถมองเห็นได้จากโลกด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืนจะเป็นที่จุดดาวต่างๆบนท้องฟ้า ดาวฤกษ์นั้นอยู่ห่างจากโลกมากซึ่งเรามองเห็นได้จากการเดินทางของแสงที่เรียกว่า ปีแสง ดาวฤกษ์บางดวงอาจจะหมดอายุไขและสลายเป็นนานหลายพันปีแล้ว ซึ่งเรายังคงมองเห็นเนื่องจากแสงเพิ่งเดินทางมาถึงโลกนั่นเอง ดาวฤกษ์เกิดขึ้นได้จากการเกิดปฏิกิริยาที่เรียกว่า ปฏิกิริยาเทอร์โมนิวเคลียร์ฟิวชั่น และการระเบิดครั้งใหญ่จนเกิดเป็นธาตุเคมีและการสังเคราะห์นิวเคลียสของดาวฤกษ์ ดาวฤกษ์นั้นค่อนข้างมีขนาดใหญ่มากกว่าโลกถึง 10 เท่า และมีความร้อนสูงถึง 1,000 –

ปีแสง คืออะไรในอวกาศ

บางครั้งการค้นพบดวงดาวในเขตห่างไกลหรือนอกระบบสุริยะนั้นมักมีระยะทางที่ไกลมากๆ ระยะทางดังกล่าวไกลมากบางครั้งไกลเป็ฯจำนวนกว่า ล้านล้านกิโลเมตร นั่นจึงทำให้ทางดาราศาสตร์มีการตั้งค่าหน่วยระยะทางขึ้นมา ปีแสง (light-year) เป็นชื่อเรียกของหน่วยดาราศาสตร์ ใช้แทนระยะทางระหว่างโลกและดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ที่อยู่ห่างไกลมากๆเท่าที่โลกค้นพบ โดยระยะทาง 1 ปีแสงเท่ากับ 9,460 ล้านล้านกิโลเมตร โดยการคำนวณระยะทาง 1 ปีแสงนั้นจะเปรียบเป็น 1 ปีที่แสงเดินทางยังถึงโลก แสงเป็นสิ่งที่เดินทางเร็วที่สุดในหมู่การเดินทางโดยแสงเดินทางด้วยความเร็ว 299,792,458

โลกเคยมีดวงจันทร์ 2 ดวง ในอดีต

ดวงจันทร์ เป็นบริวารหนึ่งเดียวของโลกและเป็นดาวเพียงดวงเดียวที่เราสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าด้วยระยะทางเพียง 348,000 กิโลเมตร ด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 3,474 กิโลเมตรหรือพื้นที่ราวหนึ่งในสี่ของโลก ดวงจันทร์ถือว่าเป็นดาวบริวารที่มีความสำคัญของโลกอย่างมากเป็นดาวที่สร้างความสมดุลให้กับโลกและมีความสัมพันธ์ต่อการเกิดน้ำขึ้น-น้ำลง บนโลก ดวงจันทร์จึงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติ ตามสนธิสัญญาที่ใช้บังคับกิจกรรมของรัฐบนดวงจันทร์ ดวงดาว และวัตถุอวกาศอื่นๆ ค.ศ. 1979 นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าดวงจันทร์ถือกำเนิดขึ้นมาจากโลก เมื่อช่วงถือกำเนิดระบบสุริยะเมื่อ 4,600 ล้านปีก่อน หลังจากที่โลกเริ่มเย็นตัวไม่นานก็เกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งขนาดเท่าดาวอังคารชนโลก

หลุมดำภัยร้ายในอวกาศ

หลุมดำ (Black Hole) คือเทหวัตถุในอวกาศมีลักษณะเป็นมวลสารที่มีแรงโน้มถ่วงสูงมาก นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าไม่มีอะไรหลุดพ้นจากหลุมดำได้ เมื่อแต่แสง เราไม่รู้ว่าหลุมดำมีลักษณะแบบใดแต่ตามจินตนาการแล้วมันมีลักษณะคล้ายกับพายุมีใจกลางเป็นจุดสีดำ ไม่มีใครรู้ว่าใจกลางหลุมดำมีลักษณะแบบใด ด้วยความที่หลุมดำมีแรงโน้มถ่วงมหาศาลและไม่อาจทำให้วัตถุใดหรืออะไรหลุดออกมาได้เลยแม้กระทั้งแสงที่เดินทางเร็วที่สุดก็ตาม เป็นไปได้ว่าวัตถุหรืออะไรก็ตามที่หลุดเข้าไปในหลุมดำจะสลายหายไป มีความเชื่อว่าหลุมดำเกิดจากดาวฤกษ์ที่หมดอายุขัยแล้วโดยแนวคิดนี้เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 เชื่อว่าเมื่อดาวฤกษ์บางดวงที่หมดอายุขัยจะทำให้การยุบตัวของดาวทำให้ดาวค่อยยุบตัวลงและสลายหายไป มีการระบุถึงทฤษฎีการเกิดหลุมดำมากมายอย่างเช่น ทฤษฎีของโนแอร์ ระบุว่าหลุมดำต้องอาศัยคุณสมบัติทางกายภาพ 3 ประการคืแ มวล, ประจุไฟฟ้า,

ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

อวกาศ เป็นพรหมแดนที่กว้างใหญ่มาก มันกว้างใหญ่เกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการได้เรามักจะเห็นเรื่องราวของดวงดาวและอวกาศกว้างใหญ่จากภาพยนตร์แนววิทยาศาสตร์หลายๆเรื่อง ปัจจุบันมีการค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะมากมาย ซึ่งมีการค้นพบแล้วกว่า 3,000 ดวงในปี 2016 โดยการค้นพบนี้ค้นพบทั้งดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่เหมือนดวงอาทิตย์ รวมถึงการค้นพบระบบสุริยะที่คล้ายกันด้วย ทั้งนี้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าระบบสุริยะที่คล้ายกับระบบสุริยะในบ้านเรานั้น อาจเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับโลก นอกจากนี้ยังมีการค้นพบดาวเคราะห์แก๊สคล้ายกับดาวพฤหัสบดีด้วย ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะถูกค้นพบครั้งแรกประมาณปี 1995 ด้วยวิธีการตรวจจับด้วยความเร็วแนวเล็ง ซึ่งมีการค้นพบดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ซึ่งโครจรรอบดาวฤกษ์ชื่อว่า 51 เพกาซี และต่อมาราวปี

ดาวศุกร์ ดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุด

เราคงคิดว่า ดาวพุธ ซึ่งอยู่ใกล้กับดวงอาทิตย์มากที่สุดจะมีอุณหภูมิพื้นผิวที่ร้อนสุด มันอาจจะร้อนมากเมื่อตอนกลางวันและหนาวเย็นในตอนกลางคืน แต่ใครจะรู้ว่าดาวพุธไม่ใช่ดาวที่ร้อนที่สุด มีดารค้นพบว่าดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะคือ ดาวศุกร์ ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับที่ 2 และมีขนาดใกล้เคียงกับโลกเล็กน้อยและอยู่ห่างจากโลกประมาณ 140 ล้านกิโลเมตร ทำไมดาวศุกร์ถึงร้อนมากกว่าดาวพุธนั่นเพราะว่า บรรยากาศของดาวศุกร์ ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 97% ไนโตรเจน 3.5%